Huisreglement Beachbeek

Huisreglement Beachbeek 2023 

- Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico.

- De organisatie houdt zich het recht van fouilleren.

- Bezoekers zijn zich verplicht te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings-) personeel.

- In de tent geldt een algeheel rookverbod.

- Alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan.

- Het bij zich hebben van drugs, wapens, glas of blik is niet toegestaan.

- Tijdens het evenement worden (foto-, video-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

- In geval van opzettelijk vernielen van onze eigendommen zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie en wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

- De organisatie dan wel de personen hiervoor werkzaam, zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van letsel en/of materiële schade die bezoekers ondervinden.

- In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie c.q. beveiligingsorganisatie maatregelen nemen ten gunste van het evenement.

- Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele regelement.

 

Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben!

 

 

 

© Beachbeek since 1997 by Stichting Beach Volleybal Hilvarenbeek