Reglement

Reglement van deelname

 1. Tijdens het toernooiweekend is ons huisreglement van kracht.
  De complete versie vind je hier. Huisreglement.
 2. De minimale leeftijd om deel te nemen is zestien jaar oud.  
 3. Elk team dient met vier personen in het veld te staan. Er dienen te allen tijde één dame en één heer per team in het veld te staan.
 4. Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem. Elke rally levert dus een punt op.
 5. De wedstrijd bestaat uit één set van dertien minuten, er wordt dus doorgeteld tot het einde van de wedstrijd.
 6. Het begin en het einde van de wedstrijden zullen centraal aangegeven worden door de wedstrijdleiding. Als het eindsignaal klinkt dan stopt de wedstrijd. Het punt wordt niet uitgespeeld.
 7. Elk team dient zich twee minuten voor de wedstrijd in de richting van het speelveld te begeven.
 8. Wanneer een team na twee minuten niet aanwezig is op het speelveld, heeft dit team de wedstrijd verloren.
 9. Ieder team dient minimaal één scheidsrechter en één teller te leveren. Deze dient zich te houden aan het schema zoals elders vermeld in de Beachinfo.
 10. De (door beide teams gecontroleerde) telbriefjes en fluitjes dienen direct na de wedstrijd ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding. Ook dient men deze tijdig af te halen bij de wedstrijdleiding.
 11. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.
 12. Het eerstgenoemde team begint met de opslag.
 13. Indraaien dient te geschieden op de serveerplaats.
 14. Bij gelijke stand aan het einde van de dag, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat. Is de stand dan toch nog gelijk, dan wordt gekeken naar het puntensaldo (het verschil tussen voor- en tegenpunten).
 15. Er wordt gespeeld op blote voeten of sokken, schoenen dragen tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.
 16. Iedereen neemt op eigen risico deel aan het toernooi.
 17. Door deel te nemen verklaart eenieder zich akkoord met dit reglement.
 18. Protesteren tegen de wedstrijdleiding is niet mogelijk.
 19. Bij eventuele calamiteiten dienen de aanwijzingen van de organisatie strikt opgevolgd te worden.
 20. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke voorwerpen.
 21. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door deelname aan het toernooi.
 22. Schade aan eigendommen van de stichting en/of omwonenden zal door de organisatie verhaald worden op het team dat de schade heeft aangericht.
 23. Tijdens het gehele toernooiweekend wordt geen alcoholische drank verstrekt aan personen jonger dan achttien jaar oud.
 24. Aan personen die tijdens het toernooiweekend alcoholische drank verstrekken aan personen jonger dan achttien jaar oud, wordt geen alcoholische drank meer verkocht.
 25. Bij afmelding van een team tijdens het toernooi vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 26. Bij afmelding van een team vóór aanvang van het toernooi wordt enkel na onderling overleg besloten over eventuele restitutie van het inschrijfgeld.
 27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek.
shadow decorative
© Beachbeek since 1997 by Stichting Beach Volleybal Hilvarenbeek